loggo initial
Har Du en nöt att knäcka ? Produktion Tjänster Ytbehandling Kontakt

 

 

Förzinkning
Elektrolytisk behandling
Anodisering
Betning
Pulverlackering

Anodisering

Anodisering används som korrosionsskyddande ytbehandling på detaljer av aluminium och aluminiumlegeringar. Ytan blir efter behandlingen hård, korrosionsbeständig, nötningsbeständig och elektriskt isolerande. Genom att elektrolytiskt oxidera ytan i syra, bildas ett skyddande oxidskikt. Oxidskiktet kan dessutom infärgas i ett stort antal kulörer. Genom att utföra behandlingen under speciella betingelser kan ett mycket slitstarkt skikt utvecklas (s.k. hårdanodisering som beskrivs på separat plats). En mycket hög glans kan även erhållas genom att kemiskt polera vissa aluminiumlegeringar före anodiseringen (s.k. glansanodisering).

Val av aluminiumlegeringar vid konstruktion, ren aluminium (99.9% eller renare), förekommer i stort sett endast som plätering på legerad aluminiumplåt. När vi talar om anodisering avser vi därför behandling av aluminium med tillsatser av andra ämnen. Vid val av aluminiumlegering kan man utgå från att alla tillsatser utom magnesium försämrar resultatet ur dekorativ synpunkt. Koppar begränsar möjligheterna att bygga upp tjocka skikt: kisel ger mörka skikt och begränsad skikttjocklek, mangan och bly mörkfärgar skiktet men stör ej skiktuppbyggnaden.

 

Infärgning av skiktet kan göras. Ett stort antal färger finns att tillgå men de vanligaste färgerna har följande egenskaper:

Färg Egenskaper
Ofärgat Bra för utomhusbruk
Guld Bra för utomhusbruk
Svart Inomhusbruk
Rött Inomhusbruk, dålig beständighet mot UV-ljus
Blått Inomhusbruk, dålig beständighet mot UV-ljus
Grönt Inomhusbruk, dålig beständighet mot UV-ljus

Miljöaspekter

En anodiserad detalj ger ej upphov till allergier hos människor. En anodiserad detalj som får ligga ute i naturen har ej någon påverkan på omgivningen.

Anodisering ger vid ytbehandlingen spillvatten i form av aluminiumhydroxid och i vissa fall tungmetaller som sexvärd krom. Allt spillvatten måste behandlas i reningsanläggningen. Om infärgning sker innehåller färgämnena ofta andra tungmetaller som t ex nickel. I jämförelse med andra ytbehandlingsmetoder är anodisering en av de mindre miljöpåverkande processerna.


 

Produktionsteknik i Henån AB - Töllåsvägen 433 - 473 91 Henån - Tel: 0304 393 80 - Fax 0304 394 05 - E-post: info@produktionsteknik.nu