loggo initial
Har Du en nöt att knäcka ? Produktion Tjänster Ytbehandling Kontakt

 

 

Förzinkning
Elektrolytisk behandling
Anodisering
Betning
Pulverlackering

Elektrolytisk behandling

Elektrolytisk polering görs för att erhålla en mycket blank dekorativ yta samtidigt som korrosionsskyddet förstärks väsentligt. Ofta elpoleras detaljer för användning i marin miljö och i hård industriatmosfär. Elpolering av rostfritt föregås ofta av betning.


Produktionsteknik i Henån AB - Töllåsvägen 433 - 473 91 Henån - Tel: 0304 393 80 - Fax 0304 394 05 - E-post: info@produktionsteknik.nu