loggo initial
Har Du en nöt att knäcka ? Produktion Tjänster Ytbehandling Kontakt

 

 

Förzinkning
Elektrolytisk behandling
Anodisering
Betning
Pulverlackering

Förzinkning

Förzinkning sker vanligtvis genom varmförzinkning eller elförzinkning. Elförzinkning lämpar sig då krav på korrosionsskydd ej är för stort och då krav på utseende och måttnoggrannhet föreligger. Eftersom Provexa Ytbehandling endast utför elförzinkning med eller utan legering kommer vi i vår guide uteslutande att behandla denna ytbehandlingsmetod.

 

Olegerad förzinkning är den vanligaste metoden för att erhålla ett korrosionsskydd på stål. Eftersom zink är en oädlare metall än stål kommer korrosionsskyddet att verka anodiskt dvs korrosionsangrepp i sprickor och porer sker i zinkskiktet och inte i stålet (zinken offrar sig och fördröjer därmed korrosion i stålytan). Efter förzinkning passiveras nästan alltid ytan genom kromatering - en metod som bibehåller ytans nyutseende under en något längre tid men som inte förlänger beläggningens livslängd. Den relativt låga kostnaden, korrosionsskyddet och det snygga utseendet gör att metoden är populär för att ytbehandla detaljer som skruvar, bultar, byggdetaljer, fästelement och bildelar. Förzinkning är också ett mycket bra lackeringsunderlag. Skikttjockleken vid förzinkning är givetvis beroende av hur detaljen ska komma att användas. Normer finns utarbetade av SIS och regleras i SS-ISO 2968.

 

Miljöaspekter

Zink i sig brukar inte ge upphov till allergiska reaktioner hos människor. Däremot förekommer det att den efterföljande kromateringen kan ge upphov till kontaktallergier.

Blåkromat brukar ge mindre reaktioner än gulkromat, medan gulkromat håller ytan korrosionsfri under en längre tid.

Tidigare utfördes förzinkning mest i bad innehållande giftiga cyanider. Vi använder i huvudsak numera uteslutande giftfria alkaliska eller svagt sura bad.

Spillvattnet från ytbehandlingsanläggningen måste behandlas på så vis att zinkmetallen fälls ut för vidare transport till SAKAB.


 

Produktionsteknik i Henån AB - Töllåsvägen 433 - 473 91 Henån - Tel: 0304 393 80 - Fax 0304 394 05 - E-post: info@produktionsteknik.nu